اوره فیت (مایع)

web barafshan 15 1 - اوره فیت (مایع)
اوره فیت تامین کننده نیتروژن، فسفر و پتاسیم در گیاهان می باشد. نیتروژن یکی از پرمصرف ترین عناصر در تمام دوره رشد گیاه بوده و همچنین از اجزای اسیدهای آمینه و نوکلئیک اسیدها است، و کمبود این عنصر حیاتی بلافاصله رشد گیاه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. محصول اوره‌فیت با تأمین نیتروژن مورد نیاز گیاه در فرم‌های مختلف، ضمن ارتقاء رشد، در تنظیم دوره‌های مختلف رشدی گیاهان زراعی ایفای نقش می‌کند. همچنین فسفر موجود در ترکیب اوره‌فیت به فرم فسفیت بوده و با تحریک ترشح فیتوآلکسین‌ها و ارتقا خصوصیات مکانیکی دیواره سلولی از طریق حضور در ساختار فسفولیپیدها، در گیاه نسبت به بیماری‌های قارچی و باکتریایی ایجاد مقاومت می‌نماید. از آنجاییکه این محصول دو منظوره است، از نظر اقتصادی بسیار مقرون به صرفه می‌باشد.
کاهش میزان مصرف اوره گرانوله به میزان قابل توجه
تامین تخصصی نیتروژن مورد نیاز بویژه در شرایط بحرانی
کمک به تولید اسید های آمینه و نوکلئیک اسیدها
ارتقای رشد گیاهی نظیر برگ زایی و شاخه زایی
جلوگیری از سنتز آنتوسیانین ها با مصرف هیدرات های کربن در متابولیسم نیتروژن
جلوگیری از ابتلای بافتهای گیاهی به بیماریهای قارچی با تحریک ترشح فیتو آلکسین ها
                توصیه مصرف:محصولزمان مصرفمقدار مصرفتعداد تکرار
محلول پاشیآب کود
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، چغندر قند، پنبه، برنج، حبوبات و ...)شروع  رشد اولیه، ساقه رفتن، دانه بندی1تا2در هکتار2تا5لیتردر هکتار3 بار
درختان میوه (سیب، گلابی، گردو، بادام، زیتون، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور و  ...)متورم شدن جوانه ها تا قبل از گلدهی، شکل گیری    میوه ها1تا2در هزار2تا5لیتر در هکتار3 بار
سبزی صیفی و جالیزی (خیار سبز،  گوجه فرنگی،  فلفل ، سیب زمینی و ...)3تا5 برگی تا قبل از گل، شکل گیری میوه ها1تا2در هزار2تا5لیتر در هکتار3 بار
مرکباتمتورم شدن جوانه ها، پس از تشکیل میوه ، بعد از برداشت1تا2درهزار2تا5لیتر در هکتار3 بار
گیاهان زینتی ،  فضای سبز  و  چمنهمراه باشروع رشد رویشی تکرار به فاصله 1 ماه1تا2در هزار2تا5لیتر در هکتار3 بار
نیتروژن 25%، پتاسیم 5%، فسفر5% (دی پتاسیم هیدروژن فسفات، دی پتاسیم هیدروژن فسفیت، اوره)
اوره فیتنیتروژن NP2O5  فسفرK2O پتاسیم
W/V25%5%5%
W/W18%2%3/5%
ازدسترس اطفال دور نگه داشته شود
در صورت تماس پوستی و یا چشمی با مقدار زیادی آب شستشو دهید
در جای خشک و خنک نگه داری شود.
با توجه به اسیدیته پایین و خاصیت خورندگی با احتیاط مصرف شود.
در صورت نیاز جهت دستورالعمل مصرف با واحد فنی بارافشان تماس حاصل فرمایید 09100810910
Call Now Buttoncall now