بیکارب (مایع)

web barafshan 12 1160x480 - بیکارب (مایع)
بی کارب حاوی بر کلات شده به همراه نیتروژن میباشد که برای برطرف نمودن و تامین بر در گیاه به صورت محلول پاشی و آب کود مورد استفاده قرار می گیرد.عنصر بر در توسعه تقسیم سلولی بافت های مریستمی، تشکیل جوانه های برگ و گل، ترمیم بافت های آوندی، متابولیسم پروتئین، قندها و انتقال مواد فتوسنتزی به محل مصرف و نفوذپذیری غشای سلولی نقش اساسی دارد. بر همچنین در جوانه زنی دانه گرده، رشد لوله گرده و تشکیل دانه و میوه موثر می باشد. کمبود بر در برخی از خاک های کشور بسیار شایع است و علائم آن در گیاه شامل توقف نقاط رشد، رنگ پریدگی برگ های جوان، ضعف در تلقیح گل ها و تشکیل میوه می باشد. مصرف بی کارب برای محصولات کشاورزی که حساس به کمبود بر هستند (چغندر قند، پنبه و ... ) توصیه می شود.
تامین تخصصی بر در گیاه
بهبود گلدهی و گرده افشانی
افزایش میوه دهی، بهبود شکل ظاهری میوه
فعال کننده آنزیم های گیاهی شرکت کننده در واکنش های حیاتی گیاه
نحوه مصرف:
محصولزمان مصرفمقدار مصرفتعداد تکرار
محلول پاشیآب کود
گیاهان زراعی (گندم، جو، ذرت، کلزا، چغندر قند، پنبه، برنج، حبوبات و ...)اواسط پنجه زنی در غلات، در سایر محصولات شروع رشد فعال تا قبل از گلدهی1تا2  لیتردر هکتار2تا5لیتردر هکتار1 بار
درختان میوه (سیب، گلابی، گردو، بادام، زیتون، هلو، گیلاس، زردآلو، انگور و  ...)قبل از گلدهی، فندقی شدن میوه، بعد از برداشت1تا2  لیتردر هزار2تا5لیتر در هکتار2 بار
محصولات گلخانه ایشروع رشد فعال تا قبل از گلدهی1تا2  لیتردر هزار2تا5لیتر در هکتار1 بار
گیاهان زینتی ،  فضای سبز  و چمنهمراه باشروع رشد رویشی تکرار به فاصله 1 ماه در صورت کمبود1تا2  لیتردر هزار2تا5لیتر در هکتار1 بار
* مقادیر توصیه شده بسته به نوع و سن گیاه متغییر است. 
ترکیبات:  کلات بر، اتانول آمین
بی کارببرنیتروژن
W/V10%5%
W/W7%3/5%
 
ازدسترس اطفال دور نگه داشته شود
در صورت تماس پوستی و یا چشمی با مقدار زیادی آب شستشو دهید
در جای خشک و خنک نگه داری شود.
با توجه به اسیدیته پایین و خاصیت خورندگی با احتیاط مصرف شود.
در صورت نیاز جهت دستورالعمل مصرف با واحد فنی بارافشان تماس حاصل فرمایید 09100810910
Call Now Buttoncall now