جیبرلین (مایع)

web barafshan 23 1160x480 - جیبرلین (مایع)
جیبرلین حاوی 5 سی سی محلول GA3 با غلظت 4 گرم بر لیتر است که در محصولات مختلف کشاورزی از جمله انگور گوجه فرنگی، توت فرنگی و ... بصورت محلول پاشی کاربرد دارد. جیبرلین ها گروهی از هورمون های گیاهی هستند که بطور کلی تمام جنبه های مختلف رشدی گیاهان را تحت تاثیر قرار می دهند که این افزایش رشد با تاثیر گذاری بر روی سلول های میان گرهی رخ می دهد. مهم ترین کاربرد این محصول در باغبانی برای محصول انگور است که باتوجه به زمان مصرف خوشه های بزرگ و حبه های درشت و با کیفیت را بهمراه دارد
تحریک رشد ساقه در گیاهان رزت و کوتوله.
تنظیم کننده انتقال از فاز جوانی به بلوغ.
موثر بر شروع گلدهی و تعیین جنسیت
تسریع کننده تشکیل میوه و رنگ گیری هرچه بهتر میوه ها.
شکست خواب بذر از طریق جایگزینی تاثیر نور مادون قرمز و درنتیجه جوانه زنی بهتر
کاربردزمان مصرفمیزان مصرف در هکتار
افزایش فاصله میانگرههنگام شروع رشد رویشی5 سی سی در 100 لیتر
تحریک گلدهیانتهای رشد ساقه5 سی سی در 100 لیتر
بهبود میوهپس از گلدهی5 سی سی در 100 لیتر
ترکیبات: GA3 با غلظت 4 گرم بر لیتر
ازدسترس اطفال دور نگه داشته شود
در صورت تماس پوستی و یا چشمی با مقدار زیادی آب شستشو دهید
در جای خشک و خنک نگه داری شود.
با توجه به اسیدیته پایین و خاصیت خورندگی با احتیاط مصرف شود.
در صورت نیاز جهت دستورالعمل مصرف با واحد فنی بارافشان تماس حاصل فرمایید 09100810910
Call Now Buttoncall now