سالت اوت (مایع)

web barafshan 10 1160x480 - سالت اوت (مایع)
سالت اوت محصولی بر پایه ی نانوسوسپانسیون کلسیم بوده و برای محیط های شور و قلیایی بسیار کارآمد است که با رفع این مشکل، شوری خاک را به سطح مناسبی تقلیل می دهد. یکی از بزرگ ترین مشکلات کشاورزی در ایران وجود نمک ها  املاح مضر در آب و خاک از جمله نمک کلرید سدیم می باشد. وجود این مواد در خاک باعث فشردگی و غیر قابل نفوذ شدن ریشه گیاه و در نتیجه ضعیف شدن ریشه گیاه و خشک شدن گیاه می گردد. این محصول با دارا بودن درصد مناسب کلسیم سبب رشد بهتر ریشه گیاه می شود. هرمولکول کلسیم می تواند جایگزین دو مولکول سدیم شود و آن را به صورت خنثی تثبیت کند. استفاده خاکی از این محصول باعث دور کردن سدیم از اطراف ریشه شده که در نتیجه قابلیت جذب مواد و عناصر موجود در خاک افزایش می یابد و گیاه به راحتی عناصر مورد نیاز را جذب می کند.
مزایا:
  • اصلاح کننده بافت خاک بواسطه جایگزینی هر مولکول کلسیم با دو مولکول سدیم و تخریب ساختار شیمیایی نمک (باتوجه به نقش سدیم در فشردگی و غیرقابل نفوذ کردن خاک های زراعی) در ناحیه ریزوسفر ریشه
  • جلوگیری از افزایش شوری از طریق کاهش غلظت های نمکی بویژه در منطقه ریزوسفر ریشه
  • افزایش جذب عناصر غذایی توسط ریشه و کمک به افزایش رشد و عملکرد در واحد سطح بویژه در مواقع حساس زایشی همانند گلدهی و میوه دهی با کاهش میزان هدایت الکتریکی در ناحیه ریزوسفر ریشه
  • قابل استفاده برای آبهای شوری که مورد استفاده مصارف کشاورزی هستند این آبها نقش مهمی را در انتقال نمکها به اکوسیستم های زراعی و افزایش شوری خاک ایفا می کند)
سالت اوت در طول فصل رشد گیاهان قابل مصرف بوده و بسیار تآثیرگذار است. میزان مصرف آن بین 16 تا 40 لیتر در هکتار , بسته به میزان شوری آب و خاک, و 2-3 نوبت در سال توصیه میشود. برای زمین های با شوری متوسط میزان مصرف حدود 24 لیتر در هکتار میشود
نیتروژن..................................4%
کلسیم .....................................7%
8 لیتر
Call Now Buttoncall now