کود مخصوص برنج (مایع)

web barafshan 16 1160x480 - کود مخصوص برنج (مایع)
سیلیکو رایس ویژه برنج
کود حاوی سیلیسیم و پتاسیم
فرمولاسیون ویژه برای برنج
1 لیتر
سیلیکو کارب برنج موجب افزایش مقاومت سلولی در برنج شده و گیاه را در برابر بیماری ها (بلاست) و آفات (کرم ساقه خوار) مقاوم می کند.سیلیکو کارب برنج با کاهش جذب بی رویه نیتروژن باعث مقاومت برنج به ورس(خوابیدگی) شده و همچنین از طریق تجمع یافتن در ساختمان دیواره سلولی و افزایش ضخامت آن و نیز از طریق تجمع فنلی و کیتینی در برگ و تحریک سیستم دفاعی برنج و تنظیم فعالیت روزنه های برگی و کاهش تبخیر و تعرق مقاومت گیاه در برابر استرس غیر زنده مانند تنش خشکی و حمله آفات و عوامل بیماری زا را افزایش می دهد.
سیلیکو کارب برنج موجب افزایش مقاومت سلولی در برنج شده و گیاه را در برابر بیماری ها (بلاست) و آفات (کرم ساقه خوار) مقاوم می کند.سیلیکو کارب برنج با کاهش جذب بی رویه نیتروژن باعث مقاومت برنج به ورس(خوابیدگی) شده و همچنین از طریق تجمع یافتن در ساختمان دیواره سلولی و افزایش ضخامت آن و نیز از طریق تجمع فنلی و کیتینی در برگ و تحریک سیستم دفاعی برنج و تنظیم فعالیت روزنه های برگی و کاهش تبخیر و تعرق مقاومت گیاه در برابر استرس غیر زنده مانند تنش خشکی و حمله آفات و عوامل بیماری زا را افزایش می دهد.
محلول پاشی : 1 تا 2 لیتر در هزار لیتر آب
آبکود: 2 تا 5 لیتر در هکتار
ترکیبات: سیلیسیم و پتاسیم
تجزیه ضمانت شدهSio2  سیلیسیمK2O پتاسیم
W/W20%13%
ازدسترس اطفال دور نگه داشته شود
در صورت تماس پوستی و یا چشمی با مقدار زیادی آب شستشو دهید
در جای خشک و خنک نگه داری شود.
با توجه به اسیدیته پایین و خاصیت خورندگی با احتیاط مصرف شود.
در صورت نیاز جهت دستورالعمل مصرف با واحد فنی بارافشان تماس حاصل فرمایید 09100810910
Call Now Buttoncall now