ففوکارب (مایع)

web barafshan 7 1 - ففوکارب (مایع)
محصول NPK مایع بارافشان طیف وسیعی از مصرف را در گونه‌های زراعی، باغی و گلخانه‌ای شامل می‌شود تاثیر بسزایی در مراحل مختلف رشدی نظیر ابتدای تشکیل برگی، تشکیل کانوپی و ارتقای سطح ریشه‌زایی دارد. این محصول با تأمین عناصر پر مصرف اولیه در ابقاء تعادل رویشی در گیاه برای ورود به مرحله زایشی نقش دارد و در شرایط تنش‌های محیطی مقاومت گیاه را نسبت به آفات و بیماری‌های گیاهی افزایش می‌دهد. این کود حاوی عناصر پر مصرف مورد نیاز گیاه نظیر نیتروژن، فسفر و پتاسیم هریک با غلظت بالا به عنوان یک کود کامل ارائه شده است. استفاده از ففوکارب موجب رشد اولیه گیاه و افزایش قند، بهبود طعم و رنگ میوه شده و برای درختان میوه، صیفی جات، سبزیجات، انواع گل و غلات بسیار مناسب می باشد. قابلیت انحلال 100% محصول ففوکارب در آب باعث می شود تا در انواع روش های آبیاری، سیستم های نوین قطره ای و محلول پاشی مورد استفاده قرار گیرد.
تغذیه گیاه با بالاترین درصد 3 عنصر اصلی
• کمک به تولید اسید های آمینه و نوکلئیک اسیدها
• افزایش مقاومت گیاهی نسبت به تنش های محیطی
• افزایش مقاومت دیواره سلولی و ریشه زایی بویژه در زمان شیوع بیماریهای قارچی
• افزایش رشد رویشی همانند برگ زایی و شاخه زایی
نحوه مصرف: 
تعداد تکراردز مصرفیزمان مصرفمحصول
FertigationFoliar spray
3 بار2 تا 5 لیتر در هکتار1 تا 2 لیتر در هکتارطی فصل رشدگیاهان زراعی (گندم، جو، کلزا، ذرت،پنبه،برنج،...)
3 بار2 تا 5 لیتر در هکتار1 تا 2 لیتر در هزار لیتر ابتورم جوانه ها تا شکوفه دهی، میوه دهی تا قبل از برداشتدرختان میوه (سیب، گلابی، گردو،هلو، گیلاس،انگور و...)
 3 بار2 تا 5 لیتر در هکتار1 تا 2 لیتر در هزار لیتر ابمراحل اولیه رشد تا قبل از برداشتسبزی، صیفی و جالیزی (خیار سبز، گوجه فرنگی، فلفل،...)
3 بار2 تا 5 لیتر در هکتار1 تا 2 لیتر در هزار لیتر ابتورم جوانه ها، پس از میوه دهی و قبل از برداشت مرکبات
3 بار2 تا 5 لیتر در هکتار1 تا 2 لیتر در هزار لیتر ابشروع رشد رویشی و تکرار در صورت لزومگیاهان زینتی، فضای سبز و چمن
ترکیبات: نیتروژن 20%، فسفر 20% و پتاسیم 20%
ففو کاربPKN
W/W12%12%12%
W/V20%20%20%
ازدسترس اطفال دور نگه داشته شود
در صورت تماس پوستی و یا چشمی با مقدار زیادی آب شستشو دهید
در جای خشک و خنک نگه داری شود.
با توجه به اسیدیته پایین و خاصیت خورندگی با احتیاط مصرف شود.
در صورت نیاز جهت دستورالعمل مصرف با واحد فنی بارافشان تماس حاصل فرمایید 09100810910
Call Now Buttoncall now