پی اچ کنترل (مایع)

web barafshan 8 1160x480 - پی اچ کنترل (مایع)
پی اچ کنترل حاوی اسیدهای آلی به همراه مواد اصلاح کننده است که جهت تعدیل pH خاک و آب به کار برده می شود. یکی از فاکتورهای اساسی در جذب مواد غذایی توسط گیاهان از خاک، pHخاک است که به صورت مستقیم روی میکروارگانیسم های موجود در خاک و همچنین جذب مواد غذایی مختلف تاثیر می گذارد. PHمناسب برای اغلب گیاهان بین 6 تا ۷ است و با توجه قلیایی بودن اکثر خاک های کشاورزی در ایران جذب عناصر غذایی از خاک دچار اختلال می شود، بنابراین استفاده از این محصول که باعث تعدیل خاک و آب در محیط اطراف ریشه گیاه می گردد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. مشکل ناسازگاری و تجزیه آفت کش ها و کودها در آب های قلیایی با کاهش PH آب بوسیله محصول PH Control حل می شود. به اینصورت که با افزودن آن ها به آبِ مخزن سم پاش و کاهش PH ، شرایط بهینه برای ماندگاری و اثرگذاری هرچه بهتر آنها فراهم می شود. و همچنین با کاربرد این محصول بصورت خاک مصرف و محلول در تانکر سم پاشی میتوان راندمان جذب سموم و کودهای مختلف را تا چندین برابر حالت اولیه افزایش داد
• قیمت بسیار به صرفه و اقتصادی
• اصلاح بافت خاک
• افزایش نیمه عمر سموم و افت کش ها
• افزایش اثر آفت کش ها
• افزایش جذب مواد مغذی
محلول پاشی1-2 لیتر در هزار لیتر آب
مصرف خاکی و آبیاری قطره ای2-4 لیتر در هر هکتار
شستشوی سیستم آبیاری8-10 لیتر در هزار لیتر آب
مصرف جهت افزایش حلالیت و اثر سموم و کودها درتانکر سم پاشی1.5 لیتر در  هزار لیتر آب
 
PHکنترلهیدروکسی کربوکسیلیک اسیدکربن
W/V50%11%
W/W43/5%9%
ازدسترس اطفال دور نگه داشته شود
در صورت تماس پوستی و یا چشمی با مقدار زیادی آب شستشو دهید
در جای خشک و خنک نگه داری شود.
با توجه به اسیدیته پایین و خاصیت خورندگی با احتیاط مصرف شود.
در صورت نیاز جهت دستورالعمل مصرف با واحد فنی بارافشان تماس حاصل فرمایید 09100810910
سموم شیمیایینیمه عمر در PH های مختلف
نام عمومینام تجاری56789
کربوفورانفورادان200 روز40 روز5 روز3 روز
دیازینونبازودین31 روز185 روز136 روز
دیمتواترکسیون12 ساعت1 ساعت
مالاتیونمالاتیون8 روز3 روز19 ساعت1 ساعت
2-4Dیو46کمبی فلوئیدپایدارناپایدار
بنومیلبنلیت80 ساعت7 ساعت1 ساعت
پاراکواتگراماکسونپایدارناپایدار
Call Now Buttoncall now