دستورالعمل فنی پرورش محصول گردو

دستورالعمل فنی پرورش محصول گردو

 

دستورالعمل فنی پرورش محصول گردو Juglans regia

انتخاب زمين

 

شيب مناسبشیب 25 – 5 درصد. اهک تا 15درصد و گچ تا 20درصد و سطح ایستابی تا 2.5 متر قابل تحمل هستند.
خاكعمق 2متر . ابرفتی عمیق سبک تا متوسط شنی لومی با زهکش مناسب

استانه تحمل شوری 1.7(میلی موس برسانتی متر) و اسیدیته خاک 8-6.5 مناسب است.

جهت شيبشرقي – غربي، طول دوره رشد 180-160 روز، نیاز سرمایی 1500-800 ساعت،
ارتفاع و اقلیمارتفاع 2500 – 1000 متر. اقلیم با زمستان سرد، تابستان خنک و خشک .
وضعيت آبآب موردنيازدر سيستم قطره اي 0.8 لیتر در ثانیه. استانه شوری 1.1(میلی موس برسانتی متر).
كيفيت آبآب بايستي داراي اسيديته حدود خنثي و بدون شوري يا قليائيت باشد.
آزمايش خاك1) قبل از احداث(تعيين عمق،وضعيت خاك) ،2) در اسفند هر سال(تعيين عناصر غذايي )
آماده سازي زمينآبیاری زمین در تابستان و انهدام علف­های هرز سبز شده، شخم عمیق، دیسک و رتیواتور، مصرف علفکش­ ترفلان قبل از کاشت، توزيع مواد آلي وكود شيميايي بر اساس آزمون خاك، در صورت نیاز آفتاب­دهی مرطوب زیر پوشش پلاستیکی. طراحی چاله ها با تراکم 8 در 8 توصیه می­شود.
نهالنهال سالم استاندارد دیربرگ با اصالت رقم توصیه می­شود. بیشتر ارقام خودبارورند ولی ناهمرسی دارند.
 تحمل سرمادر زمستان تا 10- درجه سانتیگراد را تحمل می­کنند. عمر اقتصادی 60 سال است
حساسیت هاحساس به خاک قلیایی.دارای ناهمرسی در گل نر و ماده. حساس به سرمای دیررس بهاره و زودرس پاییزه.
هرسفرمدهی در اسفندماهدر سال اول تا چهارم بفرم هرمی
باردهی سالیانهشاتون های گل­نر در پاییز سال قبل و گل های ماده روی شاخه سال جاری تشکیل می­شوند هرس باردهی در گردو مرسوم نیست در تیپ­های گردوی لاترال سرشاخه­زنی به­رشد جوانه­های زایشی جانبی کمک می­کند.
زمان باردهی زودرس(ارقام گلاب). میانرس (ارقام تابستانه).  دیررس (ارقام پاییزه با قابلیت انباری).
تغذیهتغذیه آلي در ابان یا اسفندبه ازای هر 5 سال سن درخت 10 کیلو ماده الی خشک در چالکود یا تشتک پای درخت با خاک مخلوط شود
كودهاي شيميايي و حد مطلوب عناصر در برگبر اساس آزمون خاك بصورت مصرف خاکی و یا کود آبیاری و یا محلولپاشی و یا تلفیقی از هر سه روش امکان پذیر است.(درصد ازت،فسفر،پتاس بترتیب 3و0.2و2)(درصد کلسیم،منیزیوم،گوگرد بترتیب 1.4و0.7و-)(درمیلیون اهن،روی،بر بترتیب –و23و70)(درمیلیون منگنز،مس،مولیبدن بترتیب 200و12و-).
مديريت آبروش آبياري و نیاز آبیآبياري قطره اي و 8000 مترمکعب در سال نیاز آبی درخت است.
دور آبياريدور ابیاری بر اساس اقليم و فصل رشد از 3- 15 روز متغير است .
آفات مهمکنهمصرف کنه کش و روغن زمستانه قبل از بازشدن جوانه-مصرف 2 نوبت کنه­کش روی برگها و اندام درخت.
کرم سیب گردومصرف سموم فسفره نفوذی در اوج جمعیت لارو های سن اول نسل دوم
شته گردومصرف سموم سیستمیک 2 نوبت پس از گسترش کامل برگ­ها.
چوبخوارجلوگیری از هرگونه تنش آبی و تغذیه درخت.
بيماري­هاي مهمپوسیدگی طوقه و ریشهجلوگیری از تماس آب و طوقه درخت در زمان آبیاری-مصرف ردومیل گرانوله در خاک اطراف طوقه.
پوسیدگی مغز گردواستفاده از پوشش کائولین روی میوه-تغذیه متعادل-مدیریت برداشت و دقت در خشک کردن میوه.
شانکرباکتریاییبرداشتن لایه صدمه دیده از شانکر –ضدعفونی با ترکیبات مسی -سمپاشی و روغن پاشی زمستانه 2بار
انتراکنوز گردودر سال مرطوب و پرباران مصرف قارچکش حفاظتی قبل از بازشدن جوانه-پس از رشد برگ­ها
كنترل علف­هاي هرزخاك ورزي بين رديف ها در بهار، مصرف علف كش هاي قبل از رويش ترفلان در اواخر زمستان پس از خاك ورزي بين رديف ها، استفاده از علف كش های مجاز برعلیه علفهای هرز چند ساله.
 

برداشت

 

زمان برداشتبسته به اقليم و زمان رسیدن، برداشت از اول شهریور تا اواخر مهر ماه و در طول روز انجام شود توصیه می­شود در زمان برداشت به نقاط بارده آسیب رسانده نشود.
روش برداشتمیوه ها بصورت دستي و بدون وارد کردن فشار به میوه و با چرخاندن دست.
بسته بندینگهداری در توری های مخصوص در دماي  ºC 4 توصیه می­شود.

تحقيق و تنظيم: محمد سرسيفي مركز تحقيقات و آموزش كشاورزي و منابع طبيعي كردستان (ویرایش 95)

Call Now Buttoncall now