کود مخصوص گوجه فرنگی (مایع)

کود مخصوص گوجه فرنگی کود ریزمغذی کاملی است که عناصر غذایی را بطور کامل در اختیار گیاه قرار می دهد.محلول پاشی منظم کود مخصوص گوجه فرنگی توانایی جلوگیری از وقوع و یا درمان علائم کمبود عناصر کم مصرف مانند آهن، روی، منگنز، منیزیم، مس و مولیبدن را دارد و موجب افزایش بهره وری متابولیکی گیاه، بهبود رنگ گیری گوجه فرنگی می گردد
 بهبود رنگ گیری در گوجه فرنگی
 افزایش گلدهی و بهبود در تلقیح گل ها
 برطرف کننده اثرات ناشی از کمبود عناصر ریز مغذی
 مقاوم سازی بوته ها به تنش های محیطی
 جلوگیری از سرمازدگی بوته های گوجه فرنگی
دستورالعمل مصرف :
توصیه مصرف محصولزمان مصرفمقدار مصرفتعداد تکرار
محلول پاشیآب کود
گوجه فرنگیدر صورت بروز کمبود و در مرحله باردهی زیاد1تا2 لیتر در هزار لیتر آب2تا5 لیتر در هزار لیتر آب2تا3 بار
 
ترکیبات سازنده: اوره، سولفات آهن، سولفات روی، سولفات منگنز، سولفات منیزیم، سولفات مس، سولفات بر و مولیبدن
Tomato complex (مایع)نیتروژنآهنبررویمنگنزمسمولیبدونیوممنیزیوم
W/V15/6%5/2%0/65%1/3%2/6%0/52%0/0026%0/78%
W/W12%4%0/5%1%2%0/45%0/002%0/6%
 از دسترس اطفال دور نگه داشته شود.
 در صورت تماس پوستی یا چشمی با مقدار زیادی آب شستشو دهید.
 در جای خشک و خنک نگهداری شود.
 اولین محلول پاشی در ابتدای فصل رویشی و رشد برگ ها انجام شود.
در صورت نیاز جهت دستورالعمل مصرف با واحد فنی بارافشان تماس حاصل فرمایید 09100810910
Call Now Buttoncall now