اکتاسین (مایع)

اکتاسین به عنوان سورفکتانت یونی با کاهش کشش سطحی آب باعث ماندگاری قطره های محلول مورد نظر شده و کارایی سموم و کودها را افزایش می دهد. به علاوه، این ترکیب باعث نفوذ بیشتر سموم به بدن سپردارها و تخم های زمستان گذران و در نتیجه اثر بیشتر آنها می شود.
در زمستان:0/5 تا 1 لیتر در هزار لیتر آب طی فصل رشد:0/2 تا 0/3 لیتر در هزار لیتر آب
تجزیه ضمانت شده دی اکتیل سدیم سولفوسوکسینات 60 %، محلول مس 0/1%، مولیبدن 0.05%
ازدسترس اطفال دور نگه داشته شود
در صورت تماس پوستی و یا چشمی با مقدار زیادی آب شستشو دهید
در جای خشک و خنک نگه داری شود.
در صورت نیاز جهت دستورالعمل مصرف با واحد فنی بارافشان تماس حاصل فرمایید 09100810910
Call Now Buttoncall now