کود گندم (مایع)

کود گندم بارافشان حاوی عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه است که در مراحل مختلف رشدی نظیر ابتدای تشکیل برگ ها، تشکیل کانوپی و ریشه زایی قابل استفاده است. همچنین این محصول با تامین عناصر پرمصرف اولیه در ورود گیاه به مراحل زایشی نقش مهمی را ایفا می کند.
محلول پاشی: 3 لیتر در هزار لیتر آب آبکود: 5 لیتر در هکتار
تجزیه ضمانت شده w/w نیتروژن 7%، فسفر 1%، پتاسیم 3%، گوگرد8%،آهن 0.2%، روی 0.45% ، منگنز 0.09%، مس 0.015، اسید فولویک 1% ترکیبات سازنده اوره، سولفات روی، سولفات آهن، سولفات منگنز، سولفات پتاسیم، سولفات مس، اسید فسفریک و فولویک اسید
ازدسترس اطفال دور نگه داشته شود
در صورت تماس پوستی و یا چشمی با مقدار زیادی آب شستشو دهید
در جای خشک و خنک نگه داری شود.
در صورت نیاز جهت دستورالعمل مصرف با واحد فنی بارافشان تماس حاصل فرمایید 09100810910
Call Now Buttoncall now