میکروکمپلکس

میکروکمپلکس
تجزیه ضمانت شده:
آهن کات شده باادتا........................................................ 4%
روی کلات شده با ادتا ......................................................... 4%
منگنز کلات شده با ادتا....................................................... 3%
مس کلات شده باادتا........................................................ 2%
بر محلول ...........................................................................1%
مولیبدن محلول ...............................................................0.05%
گوگرد محلول (S)................................................................. %1
ترکیبات سازنده:
آهن EDTA، روی EDTA، منگنز EDTA، مس EDTA، بوریک اسید، مولیبدات سدیم، گوگرد
معرفی محصول:
میکروکمپلکس Hydrocorp دارای درصد بالایی از عناصر میکرو کلات شده با EDTA بوده که به همراه گوگرد موجود در آن باعث رفع کمبود در طیف وسیعی از گیاهان می گردد. حلالیت بالایی در آب داشته و برای رفع سریع کمبود عناصر بصورت آبیاری و محلول پاشی توصیه می گردد.
دستورالعمل مصرف عمومی:
قابل استفاده برای تمامی گیاهان در مراحل مختلف رشدی بر حسب نیاز جهت رفع کمبود
خاک مصرف: 4 تا 6 کیلوگرم در هکتار
محلول پاشی: 5/0 تا 1 کیلوگرم در هزار لیتر آب
Call Now Buttoncall now