NPK 12-12-36

تجزیه ضمانت شده:
نیتروژن کل (N) ..................................................................... 12 %
نیتروژن نیتراتی (NO3)............................................................. 1/10%
نیتروژن آمونیومی (NH4)................................................................. 9/1% .
فسفر قابل استفاده (P2O5) ....................................................... 12 %
پتاسیم محلول در آب (K2O) ........................................................ 36 %
آهن محلول ........................................................................... 1/0 %
روی محلول .............................................................................. 05/0%
منگنز محلول .......................................................................... 02/0%
مس محلول .......................................................................... 02/0%
بر محلول .............................................................................. 01/0%
مولیبدن محلول ...................................................................... 002/0%
ترکیبات سازنده:
نیترات پتاسیم، سولفات پتاسیم، مونو پتاسیم فسفات، آهن EDTA، روی EDTA، منگنزEDTA، مس EDTA، بوریک اسید، مولیبدات سدیم
معرفی محصول:
این ترکیب برای مراحل پایانی رشد گیاه از زمان رشد میوه تا زمان برداشت طراحی شده است. همچنین این ترکیب در انتقال قند از برگ هابه میوه، دانه و غده نقش دارد به عبارت دیگر این فرمول به تولید میوه بزرگتر، کیفیت بهتر با وزن بیشتر کمک می کند و از کاهش گل انگیزی در محصولات رشد نا محد.ود جلوگیری کمک می کند.
مزایا:
حاوی عناصر ماکرو و میکرو مناسب برای استفاده در مراحل پایانی رشد گیاه از زمان رشد میوه تا زمان برداشت
بهبود رنگ گیری و افزایش ماندگاری و انبارداری
کاهش جذب کلر موجود در آب آبیاری و خاک بدلیل وجود میزان پتاسیم بالا
مناسب برای تمام کشت های زراعی، باغی و گلخانه ای
دستورالعمل مصرف عمومی:
خاک مصرف: 15 تا 20 کیلوگرم در هکتار در هر مرحله و تکرار براساس نیاز
محلول پاشی: 1 تا 3 کیلوگرم در هزار لیتر آب
Call Now Buttoncall now