جولای 1, 2020

کود گندم (مایع)

کود گندم بارافشان حاوی عناصر ماکرو و میکرو مورد نیاز گیاه است که در مراحل مختلف رشدی نظیر ابتدای تشکیل برگ ها، تشکیل کانوپی و ریشه […]
نوامبر 30, 2018

کود مخصوص گوجه فرنگی (مایع)

نوامبر 30, 2018

کود روی بذرمال (مایع)

دسامبر 16, 2017

سولفور.کی (سولفورین کارب)

سولفور.کی حاوی گوگرد و پتاسیم با حلالیت 100%، از طریق آب آبیاری و محلول پاشی مصرف می شود.گوگرد از عناصر ضروری برای گیاهان می باشد که […]
دسامبر 16, 2017
web barafshan 5 960x510 - کلسی کارب (مایع)

کلسی کارب (مایع)

کلسی کارب بعنوان تامین کننده عنصر کلسیم در کشت های زراعی و باغی بصورت محلول پاشی برگی مورد استفاده گسترده قرار می گیرد. کلسیم یکی از […]
دسامبر 16, 2017
web barafshan 18 960x510 - کلسی بر کارب (مایع)

کلسی بر کارب (مایع)

کلسی برکارب، کلسیم کلات شده به همراه عنصر بر و نیتروزن است که برای برطرف کردن همزمان کمبود عناصر کلسیم و بر در گیاهان بصورت محلول […]
دسامبر 16, 2017
web barafshan 16 960x510 - کود مخصوص برنج (مایع)

کود مخصوص برنج (مایع)

دسامبر 16, 2017
web barafshan 22 960x510 - سیلیکو کارب (مایع)

سیلیکو کارب (مایع)

سیلیکوکارب ترکیبی از سیلیسیم و پتاسیم است که بر اساس هم افزایی میان این دو عنصر ساخته شده است و در گیاهان باغی، گلخانه ای، گیاهان […]
دسامبر 16, 2017
web barafshan 12 960x510 - بیکارب (مایع)

بیکارب (مایع)

بی کارب حاوی بر کلات شده به همراه نیتروژن میباشد که برای برطرف نمودن و تامین بر در گیاه به صورت محلول پاشی و آب کود […]
Call Now Buttoncall now