کشاورزی نوین بار افشان

مجموعه بارافشان درحالی شروع به کار کرد که موسسین آن تجربه بیش از دو دهه فعالیت در زمینه ایجاد دانش فنی محصولات آگروشیمی را در بخش های دانشگاهی و صنعتی مرتبط با جهاد کشاورزی در کارنامه خود داشتند. شناخت کافی از نیازهای کشاورزی کشور به همراه رویکرد تخصصی و تحول در آن و هدف گذاری دسترسی به کشاورزی نوین جهانی، موجب گردید که با شعار «نوآوری عامل بهره وری» اولین قدم های این واحد تولیدی برداشته شود.

Call Now Buttoncall now